29 september 08:30

Frukostseminarium

29 september kl 8:30-10:00

Sveriges elsystem går mot större inslag av så kallad variabel förnybar elproduktion, alltså elproduktion som varierar med vädret, som exempelvis sol- och vindkraft. Att byta till ett system som till stora delar är baserat på variabel förnybar energi innebär flera stora förändringar. Elsystemet blir mer decentraliserat, behovet av elnät för överföring mellan olika regioner ökar och elpriset väntas variera mer. Dessutom får variationshantering och olika stödtjänster, som balanserar och stabiliserar elsystemet, en alltmer central roll.

På det här digitala frukostseminariet kommer vi att gå igenom vilka olika strategier som finns för att hantera större mängder variabel förnybar produktion i systemet och få ta del av några spännande projekt som testat olika tekniker. Mer information om program och talare hittar du längre ned på sidan!

Detta frukostseminarium är ett av tre som tillsammans beskriver huvuddragen i den utveckling som behöver ske under kommande år. Tillsammans med fem fristående kunskapsunderlag utgör de en plattform för att sprida fakta och inspiration om hur förnybar el från sol och vind kan integreras smart i elsystemet. Frukostseminarierna och kunskapsunderlagen kommer att följas av regionala dialoger som samlar branschen och olika regionala aktörer i frågan.

Övriga frukostseminarier i serien är:

22/9 Planera smart för förnybart – Så hanterar vi den stora omställningen av energisystemet! 

6/10 Flexibilitet för smart förnybart – Så kan användarsidan bidra till att balansera elsystemet!

OM PROJEKTET SMART FÖRNYBART

Elektrifieringen har en nyckelroll i den klimatdrivna energiomställningen. Under kommande år väntas Sveriges produktion av förnybar el byggas ut kraftigt. Samtidigt saknas det ibland utrymme i elnäten att överföra el från en plats till en annan och med en ökad mängd variabel förnybar elproduktion behöver systemet byggas annorlunda. Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Det försöker projektet SMART FÖRNYBART svara på genom kunskapsuppbyggnad och regionala dialoger mellan relevanta samhällsaktörer. 

Vill du veta mer om projektet, kunskapsunderlagen och de regionala dialogerna, läs mer på projektsidan.

Projektet drivs av länsstyrelserna i Västra Götaland, Uppsala och Skåne, tillsammans med Power Circle och Sustainable Innovation. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår mellan 2020 och 2022.

Viktig information

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan görs via länken nedan, vänligen anmäl dig senast den 27:e september. Om du anmält dig och sedan får förhinder var vänlig och avregistrera dig via denna sida.  

Mötet kommer att genomföras i Zoom. Länk för att komma in i mötet kommer att skickas ut via e-post till alla registrerade deltagare dagen innan webinariet! 

Om du aldrig har prövat att delta i ett zoom-möte rekommenderar vi att ladda ned klienten för bästa upplevelse. Ladda ned klienten och testa här. Det är helt kostnadsfritt. Det går också att delta via en webbapplikation om du inte har möjlighet att ladda ned klienten!

För frågor, kontakta Hampus Thuresson, hampus.thuresson@powercircle.org

Preliminärt program

Välkommen

5min

Variationshantering - så balanserar vi ett elsystem med hög andel förnybart

15min

Integration av el- och värmesystemet, så hänger det ihop

15min

Smart styrning av solel och batterier

10min

Paus

5min

Vindstyr - Smart styrning av vindkraft på Gotland

10min

Sol, vind och batterier - ett lokalt energisystem i Simris

10min

Paneldiskussion

20min

Mer information om program och talare kommer inom kort!

Deltagare

Sandra Johanne Selander
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Josefin Knudsen

Läs mer

Peter Hjalmar
Regionchef Syd, E.ON

Läs mer

Jörgen Rosvall
Projektledare för Simris

Läs mer

Dan-Eric Archer
VD, Checkwatt

Läs mer

Lisa Göransson
Forskarassistent, Chalmers

Läs mer

Jan Kristoffersson
Director of Project Office, Sustainable Innovation

Läs mer